loader image

Opći uvjeti korištenja i Politika privatnosti
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE PRIJE PRISTUPANJA ILI KORIŠTENJA USLUGA.

Ovi Uvjeti korištenja određuju vaš pristup ili uporabu, aplikacija, web-stranica, sadržaja i usluga koje omogućuje Acqua pool d.o.o. (OIB 95898558104), poduzeće s ograničenom odgovornošću osnovano u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem na adresi ulica Svetog Ivana broj 3, 52100, u Puli.

Pristupanjem i korištenjem usluga prihvaćate odredbe ovih Uvjeta i ulazite u ugovorni odnos između vas i Acqua pool d.o.o. Acqua pool d.o.o. može trenutno prekinuti ove Uvjete ili usluge u vezi s vama ili općenito prestati nuditi ili zabraniti pristup Uslugama, u bilo kojem trenutku te iz bilo kojeg razloga.

Acqua pool d.o.o. može u određenom trenutku izmijeniti Uvjete koje se odnose na usluge. Izmjene su valjane nakon objave takvih ažuriranih Uvjeta. Vaš trajni pristup ili korištenje Usluga nakon takve objave označava vaše prihvaćanje izmijenjenih Uvjeta. Acqua pool zadržava pravo da osobi koja obrađuje zahtjev ili osiguravatelju pruži potrebne informacije (uključujući vaše podatke za kontakt) ako postoji pritužba, spor ili sukob, koji može uključivati nezgodu u kojoj ste uključeni vi i Treća strana koja pruža uslugu (uključujući vozača prijevozničke tvrtke), ako su ti podaci ili informacije potrebne za rješavanje pritužbe, spora ili sukoba.

I. Usluge
Usluge čine platformu koja korisnicima omogućava dogovaranje,planiranje i naručivanje prijevoza putem aplikacije pod nazivom „CRO TAXI“ te po potrebi i putem web stranice, emaila i telefonskim putem. Usluge uključuju prijevoz korisnika taxi usluga.

II. Vaše korištenje usluga
Korisnički račun

Kako biste koristili Acqua pool „CRO TAXI“ aplikaciju za narudžbu prijevoza, morate se registrirati i održavati aktivni osobni korisnički račun za Usluge. Registracija računa od vas zahtjeva davanje određenih osobnih informacija, poput imena i prezimena, email adrese, broja mobilnog telefona i adrese. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim računom i pristajete na zadržavanje tajnosti vašeg korisničkog imena i zaporke u svakom trenutku.
Narudžba prijevoza
Za narudžbe prijevoza putem web forme i emaila prihvaćate pravilo naručivanja minimalno 30 minuta prije potrebnog prijevoza. Pravilo obuhvaća i narudžbe za prijevoze s dječjim autosjedalicama.

Poziv na broj telefona
Izradom narudžbe za prijevoz u bilo kojem obliku, pristajete na to da isključivo za potrebe korištenja Usluga prijevoza, dispečeri i/ili vozač smiju pozvati Vaš broj telefona u svrhu javljanja mjesta gdje se nalazi vozač prilikom prikupljanja na traženoj adresi ili u svrhu potrebe za dodatnim informacijama vezano uz navedeni prijevoz.

Mrežni pristup i uređaji
Odgovorni ste za pribavljanje pristupa podatkovnoj mreži za korištenje Usluga. Acqua pool d.o.o. ne jamči da će Usluge, ili bilo koji njihov dio, funkcionirati na bilo kojem hardveru ili uređaju. Osim toga, Usluge su podložne kvarovima i kašnjenjima svojstvenima za uporabu interneta i elektroničke komunikacije.

III. Plaćanje
Shvaćate da uporaba Usluga rezultira naplatom za usluge. Naknade uključuju porez gdje to zakon zahtjeva. Naknade koje ste platili za obavljenu uslugu smatraju se završnima i povrat nije moguć.

Plaćanje usluga vrši se pri završetku Usluge prijevoza, osim ako nije dogovoren drugi oblik plaćanja.
Plaćanja se mogu vršiti gotovinom, debitnim i kreditnim karticama, predračunom ili drugim oblikom virmanskog plaćanja.

Okvirna cijena prijevoza prikazana u „CRO TAXI“ aplikaciji predstavlja izračun cijene prema parametrima udaljenosti i prosječnog vremena putovanja. Realna cijena vožnje može varirati ovisno o uvjetima u prometu te se sukladno tome obračunava cijena.

Prihvaćate pravilo da se međugradske vožnje te vožnje izvan područja Republike Hrvatske naplaćuju prema drugačijoj tarifi od standardne. Naplata međugradskih prijevoza te prijevoza izvan Republike Hrvatske vrši se unaprijed uplatom putem predračuna ili u vozilu prije početka vožnje.

Acqua pool d.o.o. ima pravo izmijeniti tarifu prijevoza za gradske vožnje, bez prethodnog obavještavanja korisnika usluga.

Osobna prtljaga se dodatno ne naplaćuje.

Odgovorni ste za troškove popravaka, ili nužnog čišćenja, vozila i imovine u vlasništvu Acqua pool-a koji su posljedica korištenja Usluga, a prelaze uobičajeno oštećenje uporabom i nužno čišćenje.

IV. Odricanje od odgovornosti i Ograničenje odgovornosti; Odšteta
Odricanje od odgovornosti i Ograničenje odgovornosti
Acqua pool d.o.o. nije odgovoran za neizravne, slučajne, posebne, kaznene ili posljedične štete. Acqua pool nije odgovoran za štete, odgovornosti ili gubitke zbog nastale zbog: (a) vašeg korištenja ili oslanjanja na usluge ili vaše nemogućnosti pristupanja ili korištenja usluga ili (b) bilo koje transakcije ili odnosa između vas i bilo koje treće strane.

Acqua pool d.o.o ne preuzima na sebe odgovornost za kašnjenje u slučaju izvanrednih okolnosti ili nužde kao što je stanje na cestama, gužva u prometu, viša sila ili ostali nepovoljni uvjeti, niti se u takvim slučajevima može naknaditi trošak korisniku.

Odšteta
Slažete se da ćete obeštetiti i smatrati Acqua pool d.o.o. i njezine službenike, direktore, zaposlenike i agente slobodnima od bilo kakvih potraživanja, zahtjeva, gubitaka, odgovornosti i troškova (uključujući troškove odvjetnika) proizašlih iz ili u povezanosti s: vašom uporabom Usluga, vašeg kršenja ili povrede bilo kojih Uvjeta, uporabom vaših Korisničkih sadržaja ili vašeg kršenja prava bilo koje treće strane, uključujući Treće strane.

V. Ostali propisi
CRO TAXI može vam poslati opću obavijest o uslugama koristeći se elektroničkom poštom i adresom navedenom na vašem korisničkom računu.
Ako se bilo koju odredbu ovih Uvjeta smatra nezakonitom ili nevažećom, u cijelosti ili djelomično, u okviru bilo kojeg zakona, smatrat će se da takva odredba ili bilo koji njezin dio nije dio ovih Uvjeta, no to neće utjecati na zakonitost ili valjanost ostalih odredbi iz ovih Uvjeta.

Za vrijeme trajanja prijevoza u vozilima je zabranjeno pušenje i konzumiranje hrane te je dozvoljen prijevoz samo manjih životinja ako se nalaze u za to predviđenim košarama.

Vozač na sebe zadržava pravo odbiti vožnju ako je korisnik prijevoza u alkoholiziranom ili drugom stanju ili se ponaša na način koji vrijeđa vozača ili ugrožava sigurnost u prometu.

Korisnik zadržava pravo otkazati vožnju sve do trenutka kada se ukrca u vozilo.

Acqua pool d.o.o. potvrđuje ispravnost svojih vozila u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Politika privatnosti – Izjava o zaštiti podataka

I. Prikupljanje i obrada osobnih podataka
„CRO TAXI“ prikuplja, obrađuje i pohranjuje Vaše osobne podatke isključivo ako je to dozvoljeno na temelju zakonskih propisa ili ako ste Vi dali svoj pristanak. Pohranjeni podaci analiziraju se isključivo anonimno u statističke svrhe.

II. Pojedine usluge
U nastavku ćete pronaći informacije o pojedinim uslugama koje su Vam na raspolaganju na našoj internetskoj stranici te u okviru kojih nam dajete osobne podatke koje koristimo za davanje te usluge.

Newsletter
Vaše osobne podatke prikupljene putem prijave na newsletter, a posebno informacije o područjima interesa, koristimo kako bismo Vas pravodobno obavijestili o predstavama (slanje mjesečnih rasporeda i/ili slanje informacija o novim predstavama ili posebnim pogodnostima i sl.) . Dajući nam svoje ime, omogućujete nam osobno obraćanje i jednostavno upravljanje Vašim podacima. Redovito se trudimo poboljšati našu ponudu. To uključuje i procjenu isporučenih newslettera, npr. je li prijavljena e-mail adresa dostupna, koji se newsletteri otvaraju, koji se linkovi unutar newslettera otvaraju i je li ostvarena povratna informacija (automatski) odgovor, poruka o pogrešci itd.)

Prije korištenja usluge newslettera morate biti suglasni s korištenjem Vaše e-mail adrese. Taj podatak koristi se kako bismo Vas obavijestili o novim uslugama i pogodnostima pri korištenju istih, te poboljšali samu uslugu newslettera. Opoziv date suglasnosti (korištenje e-mail adrese i osobnih podataka) je moguć u svakom trenutku. Molimo da se u tom slučaju obratite našoj službi za korisnike na e-mail info@cro-taxi. Upute za odjavu možete pronaći na kraju svakog newslettera.

Facebook
I putem Facebook-a pružamo Vam osobnu podršku. Podaci se isključivo koriste za pružanje odgovora na Vaše upite, a ne u reklamne svrhe. Kako biste stupili u kontakt s CRO TAXIJEM putem Facebooka, morate se prijaviti na Facebook. Pritom Facebook vjerojatno prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke. CRO TAXI nema nikakav utjecaj na ovakav način postupanja i obrade podataka. CRO TAXI ne prima nikakve osobne podatke od Facebooka. Više informacija o obradi podataka putem Facebooka možete naći na: https://www.facebook.com/about/privacy/

Vaše podatke prikuplja i obrađuje isključivo CRO TAXI. Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

Acqua pool.d.o. se obvezuje da će sve informacije o korisniku čuvati kao poslovnu tajnu, da će poštivati njegovu anonimnost i privatnost, te njegove podatke koristiti jedino u svrhu prijevoza.

III. Važni pojmovi
Osobni podaci
Osobni podaci su podaci koji omogućuju određivanje o kome se radi. Pritom nije bitno, može li se odrediti osoba na temelju jedne jedine informacije, jer će to rijetko biti slučaj. Što se više informacija i podataka spoji, lakše je odrediti osobu o kojoj se radi. U osobne podatke ubrajaju se ime i prezime, adresa, dob, e-mail adresa i telefonski broj određene osobe.

IV. Informacije i kontakt
Zadržat ćete kontrolu nad svim osobnim podacima koje nam online putem stavljate na raspolaganje. Na Vaš zahtjev rado ćemo Vas pismeno i bez naknade obavijestiti o tome, da li i koji osobni podaci su pohranjeni. Možete tražiti i brisanje Vaših podataka koji su pohranjeni kod nas ako oni nisu potrebni za obavljanje ugovornih odnosa između Vas i nas ili ako ih nismo dužni čuvati zbog zakonskih razloga.

U slučaju bilo kakvih prigovora, zamjerki i slično možete se obratiti na mail poduzeća info@cro.taxi. Rado ćemo odgovoriti na sve vaše upite i savjete.

General Terms of Use and Privacy Policy
READ THESE TERMS CAREFULLY BEFORE ACCESSING OR USING THE SERVICES.

These Terms of Use determine your access or use, applications, websites, content and services provided by Acqua pool doo (OIB 95898558104), a limited liability company established in the Republic of Croatia, with its registered office at 3 Svetog Ivana Street, 52100, in Pula.
By accessing and using the Services, you accept the terms of these Terms and enter into a contractual relationship between you and Acqua pool doo Acqua pool doo may immediately terminate these Terms or Services in connection with you or generally stop offering or denying access to the Services, at any time and from any for what reason.
Acqua pool doo may at any time change the Terms and Conditions relating to the Services. The changes are valid after the publication of such updated Terms. Your continued access to or use of the Services following such disclosure constitutes your acceptance of the amended Terms. Acqua pool reserves the right to provide the person processing the claim or the insurer with the necessary information (including your contact details) if there is a complaint, dispute or conflict, which may involve an accident involving you and a third party providing the service (including the carrier’s driver) , if this data or information is necessary to resolve a complaint, dispute or conflict.

I. Services
The services form a platform that enables users to arrange, plan and order transportation through an application called “CRO TAXI” and, if necessary, through the website, email and telephone. Services include transportation of taxi service users.


II. Your use of the Services
User account
In order to use the Acqua pool “CRO TAXI” application for ordering transportation, you must register and maintain an active personal account for the Services. Account registration requires you to provide certain personal information, such as your first and last name, email address, mobile phone number, and address. You are responsible for all activities that take place under your account and agree to maintain the confidentiality of your username and password at all times.
Transport order
For transport orders via the web form and email, you accept the ordering rule at least 30 minutes before the required transport. The rule also includes orders for transport with child car seats.

Call phone number
By creating a transport order in any form, you agree that only for the purposes of using the Transport Services, dispatchers and / or the driver may call your phone number in order to report the location of the driver when collecting at the requested address or for additional information in connection with the said transport.

Network access and devices
You are responsible for gaining access to the data network to use the Services. Acqua pool doo does not warrant that the Services, or any part thereof, will operate on any hardware or device. In addition, the Services are subject to failures and delays inherent in the use of the Internet and electronic communications.

III. Payment
You understand that using the Services results in a charge for the Services. Fees include tax where required by law. The fees you have paid for the service rendered are considered final and a refund is not possible.
Payment for services is made at the end of the Transport Service, unless another form of payment has been agreed. Payments can be made in cash, debit and credit cards, proforma invoice or other form of bank transfer.
The approximate price of transportation shown in the “CRO TAXI” application is the calculation of the price according to the parameters of distance and average travel time. The real price of the ride can vary depending on traffic conditions and the price is calculated accordingly.
You accept the rule that intercity rides and rides outside the territory of the Republic of Croatia are charged according to a different tariff than the standard one. Payment for long-distance transport and transport outside the Republic of Croatia is made in advance by payment via proforma invoice or in the vehicle before the start of the ride.
Acqua pool doo has the right to change the tariff for public transport, without prior notice to service users.
Personal luggage is free of charge
You are responsible for the cost of repairs, or a necessary cleansing, vehicles and assets owned by Acqua pool – and the resulting use of the Services, and exceed the usual damage and the use of necessary cleaning.

IV. Disclaimer and Limitation of Liability; Compensation
Disclaimer and Limitation of Liability
Acqua pool doo is not liable for indirect, accidental, special, punitive or consequential damages. Acqua pool shall not be liable for damages, liability or loss arising out of: (a) your use or reliance on the Services or your inability to access or use the Services, or (b) any transaction or relationship between you and any third party.
Acqua pool doo does not take responsibility for delays in case of extraordinary circumstances or emergencies such as road conditions, traffic jams, force majeure or other unfavorable conditions, nor in such cases the user can be reimbursed.

Compensation
You agree to indemnify and hold Acqua pool doo and its employees, directors and agents free from any claims, claims, losses, liability and costs (including attorneys’ fees) arising out of or in connection with: your use of the Services, your breach or a violation of any of the Terms, the use of your User Content or your violation of the rights of any third party, including Third Parties.


V. Other regulations
CRO TAXI may send you a general notice of services using the email and address provided in your account.
If any provision of these Terms is held to be illegal or invalid, in whole or in part, under any law, such provision or any part thereof shall be deemed not to be part of these Terms, but shall not affect the legality or validity of the other provisions of these Terms of these Terms.
During the transport, it is forbidden to smoke and consume food in vehicles, and only small animals are allowed to be transported if they are in the provided baskets.
The driver reserves the right to refuse driving if the user of the transport is intoxicated or otherwise or behaves in a manner that offends the driver or endangers traffic safety.
The user reserves the right to cancel the ride until the moment he gets on the vehicle.
Acqua pool doo confirms the correctness of its vehicles in accordance with the regulations of the Republic of Croatia.

Privacy Policy – Data Protection Statement
I. Collection and processing of personal data
“CRO TAXI” collects, processes and stores your personal data only if permitted by law or if you have given your consent. Stored data are analyzed exclusively anonymously for statistical purposes.


II. Certain services
Below you will find information about individual services that are available to you on our website and within which you provide us with personal information that we use to provide that service.
Newsletter
We use your personal data collected by subscribing to the newsletter, and in particular information on areas of interest, in order to inform you about performances in a timely manner (sending monthly schedules and / or sending information about new performances or special benefits, etc.). By giving us your name, you allow us to address you personally and easily manage your information. We regularly strive to improve our offer. This includes an assessment of the newsletters delivered, eg whether the registered e-mail address is available, which newsletters are opened, which links within the newsletter are opened and whether feedback (automatic) response, error message, etc. has been achieved)
Before using the newsletter service, you must agree to the use of your e-mail address. This information is used to inform you about new services and benefits when using them, and to improve the newsletter service itself. Revocation of the given consent (use of e-mail address and personal data) is possible at any time. In that case, please contact our customer service by e-mail: info@cro-taxi . Instructions for unsubscribing can be found at the end of each newsletter.
Facebook
We also provide you with personal support via Facebook. The data is used solely to provide answers to your inquiries and not for advertising purposes. To get in touch with CRO TAXI via Facebook, you need to log in to Facebook. In doing so, Facebook is likely to collect, store and process personal data. CRO TAXI has no influence on this way of handling and processing data. CRO TAXI does not receive any personal information from Facebook. More information on data processing via Facebook can be found at https://www.facebook.com/about/privacy/

Your data is collected and processed exclusively by CRO TAXI. The data is not passed on to third parties.
Acqua pool.do undertakes to keep all information about the user as a business secret, to respect his anonymity and privacy, and to use his data only for the purpose of transport.

III. Important terms
Personal data
Personal data is data that makes it possible to determine who it is. It does not matter whether a person can be determined on the basis of a single piece of information, as this will rarely be the case. The more information and data is combined, the easier it is to identify the person in question. Personal data includes the name and surname, address, age, e-mail address and telephone number of a particular person.
IV. Information and contact
You will retain control of all personal information that you make available to us online. At your request, we will be happy to inform you in writing and free of charge about whether and what personal data is stored. You may also request the deletion of your data stored with us if they are not necessary for the performance of the contractual relationship between you and us or if we are not obliged to keep them for legal reasons.
In case of any complaints, objections, etc., you can contact the company’s e-mail info@cro.taxi . We will be happy to answer all your inquiries and advice.

Zatvori izbornik